به سال 1335 در شهرستان شاهی از استان مازندران چشم به جهان گشودم، دوران دبستان را به دليل شغل پدری در رامسر، تهران و سپس در زادگاهم تمام کردم و پس از پايان دوران دبيرستان وارد ارتش شدم. از افسرانی بودم که مدتها فرماندهی گروهانهای گوناگون را در جبهه جنگ ايران و عراق به عهده داشتم و بارها نيز توسط دادگاه انقلاب بدليل مخالفت با زورگويی های دايره عقيدتی و سياسی و دفاع از حق و حقوق سربازان و همچنين دفاع از آزادی محاکمه، بازداشت و زندانی گرديدم. از آنجاييکه تحمل نادادگريها را نداشتم پس از آزادی به همراه يکی از دوستان و همکار خود از مرزهای آذربايجان به ترکيه و از آنجا راهی اروپا شدم . با تلاش پيگير در دو رشته عالی  تحصيلاتم را در دانمارک به پايان برسانم .

در رشته علوم اجتماعي (Social worker)  از مدرسه عالی کپنهاگ ( Den Sociale Højskole  )  لیسانس و در  رشته روان شناسی از دانشگاه آلبورگ Aalborg  موفق به دريافت فوق ليسانس شدم  ، سپس در  همین رشته از دانشگاه امریکایی American Global University موفق به اخذ درجه دکترا ( PHD ) گردم.


فعاليت های نگارنده را می توان به صورت زير خلاصه کرد .


فعاليتهای فرهنگی.

نوشتن و انتشار ۶ کتاب
- برگردان به دانمارکی کتاب ملاحظاتی در تاريخ ايران و اسلام از پژوهشگر بزرگ ايران علی مير فطروس اولين کارم بود.
- پرستوهای بی آشيان ،
- رهگذر زندگي
- صدای پای عشق، مجموعه ای از شعر، برخی از اشعار اين دفتر شعر نيز توسط نگارنده به دانمارکی برگردانده شد .
- يک روز خاطره
- رنج های ناپيدا
- گردآوری سلسله مقالات آقای داريوش همايون از سال 1373 تا پاييز 1379


تمام کتابهايم در دانمارک به چاپ رسيده است و توسط بسياری از کتابخانه های دولتی خريداری شده است و ايرانيان در سراسر دانمارک با مراجعه به کتابخانه های اين کشور ميتوانند آنها را قرض کنند.


عضو انجمن نويسندگان دانمارک و انجمن قلم بين المللی دانمارک، شرکت در نشستهای اين انجمن ها ، دعوت ايرانيان اهل قلم و ديدار آنها با مسئولين اين انجمنها
همکاری با روزنامه نيمروز به مدت يک سال و اندی و نوشتن مقاله و مطالب گوناگون در نشريات ايرانی و نيز گاهنامه ای که به زبان فارسی و دانمارکی منتشر ميشد .
يکی از سرودهای ملی اينجانب به نام ای ايران ای سرزمين من در امريکا سی دی شد و در رسانه های ديداری و شنيداری فارسی زبان خارج از کشور پخش ميشود.

 

 

فعاليتهای سياسي
شرکت در فعاليتهای گوناگون در سازمان مشروطه خواهان حتا پيش از اعلام موجوديت رسمی تشکيل اين سازمان و سپس انتخاب اينجانب به عنوان رييس شاخه کپنهاگ در دانمارک، نوامبر 1998 در کنگره دوم که سازمان مشروطه خواهان به حزب مشروطه ايران تبديل شد به عضويت شورای مرکزی حزب مشروطه انتخاب شده و در سال  2000 نيز دوباره از سوی اعضای حزب در کنگره سوم برای عضويت در شورای مرکزی حزب انتخاب گرديدم.


از سال 1995 به همراه دبيرکل وقت، اعضا و رايزن شورای مرکزی حزب مشروطه ايران ديدارهای سالانه ای با سياستمداران و مقامات دانمارک در وزارت خارجه و کمسيون خارجی پارلمان دانمارک که از سوی اينجانب و اعضای حزب در کپنهاگ ترتيب داده شده بود شرکت داشتم و خبرهای مربوط با اين نشستها در جرايد خارج از ايران و نيز در نشريه راه آينده ارگان حزب مشروطه ايران به چاپ رسيده است. دعوت از اينجانب از سوی گروهها و انجمن ها ی دانمارکی که نشستهايی در رابطه با ايران داشتند، برای مثال در ارتباط با سلمان رشدی از سوی انجمن قلم دانمارک برای سخنرانی که با حضور شخصيتهای ادبی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی از جمله وزير امور خارجه دانمارک که با شرکت بيش از 600 دانمارکی برگزار گرديد دعوت شده بودم .


ارسال نامه های بسياری به دولتمردان دانمارک و ديگری کشورهای اتحاديه اروپا در باره ايران و توضيح مسايل روز ايران، از جمله وضع بد اقتصادی، سياسی، اجتماعی، وضع اسفبار حقوق بشر، نبود آزادی های سياسی، آزادی قلم و بيان، سرکوب روزمره نويسندگان، دانشجويان، سنگسار، شلاق زدنها و اعدام در معابر عمومی، اعتراض به روزنامه نگاران و کسانی که برای منافع شخصی خود از بردن نام واقعی خليج فارس خودداری ميکنند، سواستفاده ها و دزديهای مالی رژيم از سرمايه های ملی و حتا فروختن کمکهای مالی ديگر کشورها جهان به زلزله زدگان ايران در بازار سياه و بسياری موارد ديگر.


برگزاری تظاهرات و نشستهای اعتراضی به همراه ديگر احزاب و مخالفان در برابر سفارت رژيم ، گفتگو و نشست و برگزاری کنفرانس با مخالفان رژيم در سطح حزبی از جمله برگزاری کنفرانس بزرگ دو روزه ۷ حزب و سازمان سياسی 1998 در گپنهاگ که خبرهای مربوط به چنين تظاهرات و کنفرانس ها در جرايد خارج از ايران چاپ شد و همچنين توسط راديوهای فارسی زبان به سوی ايران گزارش شد. برگزاری 18 تير 1382 در میدان شهرداری کپنهاگ که با استقبال بسياری از مردم روبرو شد ،

عکس های اين روز را می توانيد در این سايت ببينيد .


فعاليتهای اجتماعی
پس از پايان تحصيلات به عنوان مشاور امور اجتماعی و کنسولنت روانشناسی در شهرداری کپنهاگ و ديگر شهرداريها در بخش پناهندگان، متعادين، امور خانواده و افرادی که دارای مشکلات روحی دارند مشغول بکار شدم، راهنمايی ايرانيان در مورد مشکلات و مسايل حقوقی و ديگر مسايل روز مربوط به جامعه دانمارک.