برگی از زندگینامه

 

 

  کتابهای منتشر شده 

 

 

 مقاله ها و تلاش های سیاسی 

 

 

عکسهایی از تلاش های گوناگون 

                                                                                             

                                                                                    

  نامه هایی به مقامات کشورهای اروپایی 

 

 

 پاسخ مقامات اروپایی به نامه ها 

 

             

 برگردان به دانمارکی برخی  از شعرها 

 

 

اینجا حزب مشروطه ایران است یا جمهوری اسلامی ؟. مقاله ها

 

افشای لیست مخالفین رژیم که ترور شدند یا باید ترور شوند                                    

 

 تظاهرات 18 تیر 1382 و نمایشگاه عکس و فیلم جنایات رژیم جمهوری اسلامی

 

     

      سروده ای ایران ،ای سرزمین من 

 

 

  یار دبستانی

 

 

  جوانان سبز